Verkocht

Dantelaan 53 Utrecht

Omschrijving

*For English see below

Welkom aan de Dantelaan 53 te Utrecht.

Als makelaar zijnde heb je het genoegen veel woningen te mogen bezoeken. De ene woning valt op door juist zijn ruimte, de ander door de smaakvolle inrichting of weer een ander door het gebruikersgemak of de ideale buurt.
Bij de Dantelaan is het daarom ook voor ons juist zo bijzonder dat dit alles samenvalt op simpelweg één huisnummer en wel 53.

Een prachtig architectonisch hoogstandje door de erker, de balkons, de steen en het ‘knikje’, waardoor de woning een speels karakter en indeling krijgt, maken het uiterlijk al nieuwsgierig genoeg om te bekijken of dit binnen net zo is. En gelooft u ons: dit stelt niet teleur.

De Dantelaan 53 ligt in één van de mooiste wijken van Utrecht en is misschien zelfs wel de leukste en gezelligste laan. Kindvriendelijk, centraal en dichtbij gelegen ten opzichte van alle benodigde faciliteiten zoals een winkelcentrum, sportverenigingen, bibliotheek en basisscholen. De uitvalswegen zijn snel te bereiken en op de fiets bent u binnen tien minuten in het historische stadscentrum van Utrecht.

De wijk ‘Oog in Al’ kenmerkt zich door zijn rijke historie, architectuur, ruime groene opzet en goede reputatie. Deze zeer goed onderhouden familiewoning is met de uiterste zorg en kwaliteit gerenoveerd. Hierbij is er door de binnenhuisarchitect een goede balans gemaakt tussen nieuw en het behoud van de juist zo leuke details van toen. Recent is de woning voorzien van energielabel B.

Laten we u meenemen door deze woning vol verassingen. Loopt u even mee?

Vanuit de weelderige voortuin openen wij de robuuste voordeur om terecht te komen in de tussenhal waar de garderobe is voorzien van authentiek tegelwerk. Middels het openen van de tussendeur komt u in de centrale hal. Hetgeen ontzettend bijzonder en bijna “one of a kind” te noemen is, is de doorkijk naar de keuken vanuit de hal door de geplaatste raampartijen welke reiken van de grond tot het hoge plafond. Dit zorgt niet alleen voor een ruim en modern uiterlijk, maar ook voor veel extra lichtinval in zowel de keuken als de hal.
Via de hal kunt u de vaste dichte trap nemen naar de eerste verdieping, maar wij nemen u eerst graag mee naar al het overige moois dat de begane grond te bieden heeft.
De eerste deur aan de linkerzijde is de toegang naar de bergruimte annex kelder. De tweede deur aan de linkerzijde is die naar het toilet welke luxueus is uitgevoerd met een zwevend closet en fonteintje.
De laatste deur en wel aan de rechterzijde biedt toegang tot de woonkamer. Bij binnenkomst ervaart u het gevoel van ruimte, rust, sfeer en thuiskomen.
Of het nu het geluid van de stappen op de eikenhoutenvloer is, de modern uitgevoerde Italiaanse designkeuken, de ingebouwde open haard of het juist het vele licht is dat deze sfeer in de woonkamer oproept? Wij durven het niet te zeggen, maar thuiskomen is het zeker!

Door de charmante architectuur is het aangenaam naar buiten kijken. Of dit nu aan de voorzijde wegkijkend door de erker langs de diepe voortuin de laan inkijkend is, of kijkend naar de zeer riante achtertuin welke een verlengstuk wordt van de woonkamer wanneer de openslaande deuren toegang bieden tot de tuin.
Enfin, terug naar de luxe Italiaanse woonkeuken. Deze is voorzien van hoogwaardige inbouwapparatuur zoals een vaatwasmachine, ingebouwde koelvriescombinatie en spoeleiland met Quooker. Gerechten kunt u bereiden op een prachtig uitgevoerd 5-pits gaskookstel met grote oven en boven hangende wasemkap. Ook vanuit de keuken kunt u de op het westen gelegen achtertuin betreden, maar daarover later meer.

Eerste verdieping:
De eerste verdieping is voorzien van 2 ruime slaapkamers met eveneens eikenhouten vloeren en elk een eigen balkon. Ook is er nog een derde kamer. Deze leent zich uitermate goed als werkkamer of welke bestemming u er ook voor heeft. Het leuke van jaren ’30 woningen is dat er goed met ruimte is omgegaan. De twee slaapkamers zijn dan ook voorzien van veel kastruimte in de vorm van inbouwkasten.
Op de overloop is er nog een inbouwkast te vinden voor extra bergruimte. Het toilet is separaat van de badkamer en tevens luxe uitgevoerd met een zwevend closet, een fontein en een op maat gemaakte kast.
Dan de badkamer…. Wat een uniek luxueus design en wat is er efficiënt en speels omgegaan met de ruimte. Bij binnenkomst valt direct het grote bad op met in de muur verwerkt leidingwerk en hoogwaardige kranen. Daartegenover de ledspiegel voorzien van verwarming met daaronder de breed uitgestrekte wastafel met dubbele ingebouwde kranen.
Wanneer we achter de muur van het bad kijken staat ons nog een aangename verassing te wachten en wel een zeer riante inloopdouche dubbel uitgevoerd met twee douchekoppen en twee regendouches.
Wellicht overdrijven wij door het een indoor wellness te noemen, maar mede door de elektrische vloerverwarming die voor heerlijk warm aanvoelende tegels zorgt, komt dit toch erg dichtbij.

Tweede verdieping:
Vanuit de overloop van de eerste verdieping is er een vaste trap naar de zolderverdieping. De benaming “zolderverdieping” doet overigens veel te kort aan hetgeen u daar mag aanschouwen. Laten we het vanaf nu dan ook “de tweede verdieping” noemen want deze verdieping is uitgerust met twee riante slaapkamers. De geïsoleerde dakkapellen zorgen voor een groot stuk extra ruimte en veel licht. De ingebouwde spotjes zijn niet alleen praktisch te noemen, maar maken deze ruimtes ook sfeervol wanneer de zon onder gaat en de avond zich aandient.
Wachten op elkaar bij de badkamer of het toilet is er niet meer bij, want ook deze verdieping heeft zijn eigen badkamer. Deze badkamer is voorzien van een inloopdouche met regendouche, wastafel en meubel en zwevend closet. Ook is hier een designradiator te vinden voor het drogen van de handdoeken en ook deze tweede badkamer is voorzien van elektrische vloerverwarming.

En dan, last but not least, de TUIN!
Een fraai aangelegde tuin kunnen we wel zeggen, want deze is voorzien van meerdere zitplekken, een achterom, prachtig tegelwerk en mooie leilindes welke extra privacy bieden en fijne groene wegkijk.
Het vele groen dat ook de voortuin kenmerkt, komt hier weer goed terug. Waar de zon dan ook staat, op dit ruime perceel is deze altijd terug te vinden tijdens dat heerlijke kopje koffie in de ochtend, dat gezellige wijntje na een dag werken of bij een barbecue met vrienden. In deze sfeervolle ruime tuin is het goed tot rust komen.
Het modern uitziende losstaande object in de tuin is afgewerkt met Red Cedar hout. Ook hier kiezen we een ander woord dan schuur of berging. U kunt het natuurlijk op die wijze gebruiken, maar dan zou u de functionaliteit echt te kort doen. Deze recent geplaatste volledig geïsoleerde ruimte voorzien van verwarming en sedumdak, is geluidsdicht te noemen en een tuinstudio of thuiskantoor is dan ook een veel betere benaming.
Maar is er dan ook gedacht aan duurzaamheid? Ook daar hoeft u zich bij deze woning geen zorgen over te maken. Zo zijn er in 2022 onder andere 15 zonnepanelen geplaatst en is er gevelisolatie toegepast. Daarnaast zijn praktisch alle ramen en deuren HR++ uitgevoerd.

Resumerend:
Bent u op zoek naar een royale, instapklare, luxe en speelse familiewoning voorzien van 4 slaapkamers, een werkkamer, twee badkamers, drie toiletten, een tuinstudio, design keuken met een prachtige, zonnige tuin op een A-locatie? Dan nodigen wij u met veel plezier uit voor een bezichtiging. Aangezien wij het belangrijk vinden dat u rustig en op uw gemak al deze indrukken kunt opnemen en verwerken, zullen wij ervoor zorgen dat u daar ruim de tijd voor krijgt.

J – aartal 1937
O – ppervlakte wonen 143 m²
N- iets meer aan doen!
K- indvriendelijke buurt
E- nergielabel B
R- iante tuin!
S- laapkamers 5

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het nieuwe aanbod? Volg ons dan op Facebook en Instagram @jonkersvastgoed.
Aan deze aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.

* English

Welcome to the Dantelaan 53 in Utrecht.

As a real estate agent, you have the pleasure of visiting many homes. One property stands out because of its space, another because of its tasteful interior design or yet another because of its ease of use or ideal neighborhood.
In the case of the Dantelaan it is therefore also very special for us that all this coincides with just one house number, 53.

A beautiful architectural feat by the bay window, the balconies, the stone and the “kink”, which gives the house a playful character and layout, make the exterior already curious enough to see if this is the same inside. And believe us: this does not disappoint.

The Dantelaan 53 is located in one of the most beautiful neighborhoods of Utrecht and is perhaps even the nicest and coziest avenue. Child-friendly, central and close to all necessary facilities such as a shopping center, sports clubs, library and elementary school. The highways are quickly accessible and on the bike you are within ten minutes in the historic center of Utrecht.

The neighborhood “Oog in Al” is characterized by its rich history, architecture, spacious green design and good reputation. This very well maintained family home has been renovated with the utmost care and quality. Hereby, the interior designer made a good balance between new and maintaining the just so nice details of yesteryear. Recently the house has been provided with energy label B.

Let us take you through this home full of surprises. Will you take a walk with us?

From the lush front garden, we open the robust front door to arrive in the intermediate hall where the checkroom has authentic tiling. By opening the connecting door you enter the central hall. What is very special and almost “one of a kind” to call, is the view into the kitchen from the hall through the placed windows which reach from the ground to the high ceiling. This provides not only a spacious and modern look, but also a lot of extra light in both the kitchen and the hall.
Through the hall you can take the fixed closed staircase to the second floor, but first we would like to take you to all the other beauty that the first floor has to offer.
The first door on the left is the access to the storage room cum basement. The second door on the left is the toilet which is luxuriously equipped with a floating toilet and sink.
The last door on the right side provides access to the living room. Upon entering you experience the feeling of space, tranquility, atmosphere and coming home.
Whether it is the sound of the steps on the oak floor, the modern Italian designer kitchen, the built-in fireplace or it is the many light that evokes this atmosphere in the living room? We dare not say, but coming home is definitely it!

The charming architecture makes it pleasant to look outside. Whether this is at the front looking away through the bay window along the deep front garden looking into the avenue, or looking at the very spacious backyard which becomes an extension of the living room when the French doors provide access to the garden.
Finally, back to the luxury Italian kitchen. This is equipped with high-quality appliances such as a dishwasher, built-in fridge-freezer and sink island with Quooker. Dishes can be prepared on a beautifully executed 5-burner gas stove with large oven and overhead extractor hood. Also from the kitchen you can enter the west facing backyard, but more on that later.

Second floor:
The second floor features 2 spacious bedrooms, also with oak floors and each with its own balcony. There is also a third room. This lends itself extremely well as a study or whatever destination you have for it. The nice thing about 1930s homes is that space has been handled well. The two bedrooms have plenty of closet space in the form of built-in closets.
On the landing there is another closet for extra storage space. The toilet is separate from the bathroom and also luxuriously equipped with a floating toilet, a fountain and a custom cabinet.
Then the bathroom…. What a unique luxurious design and what an efficient and playful use of space. As you enter, you immediately notice the large bathtub with piping built into the wall and high-quality faucets. Opposite it the LED mirror equipped with heating with the wide extended sink underneath with double built-in faucets.
When we look behind the wall of the bathtub, another pleasant surprise awaits us: a very large walk-in shower with two shower heads and two rain showers.
Perhaps we are exaggerating by calling it an indoor wellness, but partly due to the electric floor heating that provides lovely warm feeling tiles, this comes very close.

Second floor:
From the landing of the second floor there is a fixed staircase to the attic floor. The name “attic floor” incidentally does much too short of what you can behold there. Let’s call it from now on “the second floor” because this floor is equipped with two spacious bedrooms. The insulated dormers provide a large amount of extra space and lots of light. The built-in spotlights are not only practical, but also make these rooms atmospheric when the sun goes down and the evening arrives.
Waiting for each other at the bathroom or toilet is no longer an issue, because this floor also has its own bathroom. This bathroom has a walk-in shower with rain shower, sink and cabinet and floating closet. There is also a radiator for drying towels and this second bathroom also has electric floor heating.

And then, last but not least, the GARDEN!
A beautifully landscaped garden we can say, because it has several seating areas, a back, beautiful tiles and beautiful lime trees which provide extra privacy and nice green road view.
The many greenery that also characterizes the front garden, comes back well here. Wherever the sun is, on this spacious plot it can always be found during that delicious cup of coffee in the morning, that cozy wine after a day’s work or at a barbecue with friends. In this attractive spacious garden it is good to relax.
The modern-looking detached object in the garden is finished with Red Cedar wood. Again, we choose a different word than shed or storage. You can of course use it that way, but then you would really shortchange its functionality. This recently installed fully insulated space equipped with heating and sedum roof, is soundproofed and a garden studio or home office is a much better term.
But has sustainability been considered? You don’t have to worry about that either with this home. For example, 15 solar panels were installed in 2022 and facade insulation was applied. In addition, practically all windows and doors are HR++.

Always the first to know about new offers? Then follow us on Facebook and Instagram @jonkersvastgoed.
No rights can be derived from this offer.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Aangeboden sinds
17 mei 2024
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1937
Soort dak
Pannen
Ligging
Aan rustige weg, in woonwijk

Oppervlakten en inhoud

Wonen
143 m²
Gebouwgebonden Buitenruimte
13 m²
Externe bergruimte
10 m²
Perceel
163 m²
Inhoud
508 m³

Indeling

Aantal kamers
8 kamers (5 slaapkamers)
Aantal badkamers
2 badkamers
Badkamervoorzieningen
Dubbele wastafel, inloopdouche, ligbad, toilet, vloerverwarming, wastafel, wastafelmeubel
Aantal woonlagen
3
Voorzieningen
Buitenzonwering, glasvezel kabel, natuurlijke ventilatie, rookkanaal, tv kabel, zonnepanelen

Energie

Energielabel
B
Isolatie
Dakisolatie, dubbel glas, hr glas, muurisolatie
Verwarming
Cv ketel
Warm water
Cv ketel
Cv-ketel
Nefit Topline Aquapower Plus HRc30/CW6 ii (gas gestookt combiketel uit 2013, eigendom)

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Catharijne C 6055
Oppervlakte
163 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
189-C-6055

Buitenruimte

Tuin
Achtertuin, voortuin
Achtertuin
68 m²
Ligging tuin
Zuidwest bereikbaar via achterom

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Openbaar parkeren
Bekijk alle kenmerken